Quảng Bình sắp có dịch vụ du lịch bằng trực thăng

Dịch vụ du lịch trực thăng ngoài mở ra một hướng mới trong khai thác tiềm năng du lịch phong phú của tỉnh. Cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhìn từ máy bay trực thăng du lịch UBND tỉnh Quảng Bình và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam vừa thống nhất thực hiện dịch vụ du […]